Zmluva o prenájme bytu

Bývanie. Základná životná potreba každého človeka. Nie každý človek má však možnosť dať dohromady dostatočný objem finančných prostriedkov na kúpu bytu či inej nehnuteľnosti. Mnohokrát v tejto situácii príde na rad hypotéka, úver alebo prenájom bytu. Čo však prenájom bytu so sebou prináša a aké náležitosti by mala obsahovať riadna zmluva o prenájme, by vám mohla pomôcť objasniť advokátska kancelária, právnik alebo samotný advokát. Aj keď vás právne rady a právnikom zostavená zmluva o prenájme obsahujúca všetky právne náležitosti budú stáť určité poplatky, v porovnaní s problémami, ktorým sa tým vyhnete, sú tieto poplatky zanedbateľné. Ak nebudete mať zmluvu riadne ošetrenú, ľahko sa môže stať, že vás prenajímateľ bytu časom ľahko zaženie do nezávideniahodnej situácie, kedy vám bez obojstrannej dohody zvýši nájomné alebo s vami jednostranne ukončí nájomný vzťah proti vašej vôli. Advokát má dostatočné vzdelanie a skúsenosti z praxe, aby vás ním zostavená zmluva o prenájme ochránila pred podobnými praktikami. Takmer v každom väčšom meste sa nachádza advokátska kancelária, kde sa môžete nezáväzne informovať, čo všetko potrebujete na zostavenie nájomnej zmluvy a koľko vás bude tento úkon stáť. Ak si chcete prenajať byt, spravidla bude potrebné nájsť si vhodný byt, predbežne sa dohodnúť s majiteľom o podmienkach prenájmu a výške platieb a dohodnúť sa na znení zmluvy o prenájme. Túto si preštudujte ešte pred podpisom alebo sa dohodnite, že zmluva o prenájme bude zostavená právnikom, tak ako tu už bolo spomenuté. Advokátska kancelária aj samotný advokát ručí za jej vypracovanie tak, aby spĺňala všetky právne náležitosti a mala dostatočnú právnu váhu v prípade dožadovania sa dohodnutých podmienok pred súdom.